Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

niceshot
Każdy z nas zasługuje na wielka przygodę. Przynajmniej jedną w życiu. Na moment, do którego można później wracać, mrucząc pod nosem: o tak, wtedy własnie czułam, że żyję.
— Cora Carmack
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazabka zabka
niceshot
Odwaga to stan, kiedy nikt inny nie wie, że się boisz.
— Bóg zawsze znajdzie Ci pracę
Reposted frombeyond-remedy beyond-remedy viazabka zabka
niceshot
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viawolalabym wolalabym
niceshot
9435 0b02 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadreality madreality
niceshot
9452 6dac 500
Reposted fromministerium ministerium viamadreality madreality
niceshot
3226 3c84 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka
niceshot
Be a child again. Flirt. Giggle.
Dip your cookies in your milk.
Take a nap.
Say you’re sorry if you hurt someone.
Chase a butterfly. Be a child again.
— Max Lucado
Reposted fromumorusana umorusana viawishlist wishlist
niceshot
3758 29a0
Reposted fromameliainwonderland ameliainwonderland viazabka zabka
niceshot
niceshot
Reposted frombluuu bluuu vialitka litka
niceshot
8652 4b47
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vialitka litka
niceshot
5677 78a2 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazabka zabka
niceshot
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
niceshot
Reposted frombluuu bluuu viainherownwaay inherownwaay
niceshot
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. “Brud”
Reposted fromMissMurder MissMurder viainherownwaay inherownwaay
niceshot
Reposted frombluuu bluuu viainherownwaay inherownwaay
niceshot
3541 4cdc
Reposted fromBalladyna Balladyna viainherownwaay inherownwaay
niceshot
niceshot
Człowiek zawsze, nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji, szuka nadziei, choćby to miał być jeden promil, to się go uczepi, bo tak jest skonstruowany.
— Moje córki krowy
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viazabka zabka
niceshot
6925 2dd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl