Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

niceshot
Reposted fromgruetze gruetze viakoloryzacja koloryzacja
niceshot
to takie żałosne, a zarazem smutne - że osoba, która kiedyś nie była w stanie obejść się bez Twojej obecności - dziś nie chce Cię znać.
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viafreeway freeway
niceshot
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
niceshot
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaso-skinny so-skinny
niceshot
4448 9be1 500
6512 1b3d 500
7301 14e9
niceshot
Strach próbuje cię paraliżować, ale kiedy robisz rzeczy, których się boisz, osiągasz cele ze świadomością, że wspinasz się na swój życiowy Mount Everest.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
niceshot
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
niceshot
3854 8e34 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoloryzacja koloryzacja
niceshot
9287 63b4
Reposted frommaive maive via100suns 100suns
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakoloryzacja koloryzacja
niceshot
5901 3b8f
niceshot
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 vianastypsychotic nastypsychotic
niceshot
5999 01d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka

May 16 2017

niceshot
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialitka litka
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 vialitka litka
niceshot
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawolalabym wolalabym
niceshot
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viamadreality madreality
niceshot
2897 ded3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl