Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

niceshot
Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadepresja depresja
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viapsychoviolet psychoviolet
niceshot
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamekaari mekaari
niceshot
2502 b287
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaHoHo HoHo
7932 5415
Reposted fromflowetryy flowetryy viaNatique Natique
niceshot

March 12 2017

niceshot
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadreality madreality
niceshot
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialottee lottee
niceshot
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny vialottee lottee
niceshot
2055 416d
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viawolalabym wolalabym
niceshot
3699 49df
Reposted frommajowka majowka viawolalabym wolalabym
4699 a609

djbibbs:

Julia Kelly

Reposted fromlittleblackdress littleblackdress
7333 d1f5
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress
niceshot
1674 389d
Reposted fromlegilimencja legilimencja vialottee lottee
niceshot

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
5053 b97a 500
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress
5028 05bf
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress
niceshot
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialottee lottee
niceshot


that's my university
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl