Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

niceshot
1922 54d9
Reposted fromsouvenirs souvenirs vialitka litka

November 13 2017

0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viainherownway inherownway
6325 ffe3
Reposted fromvanille vanille vialitka litka
niceshot
Reposted frombluuu bluuu vialitka litka
niceshot
4895 a0b6
Reposted fromfelicka felicka vialitka litka
niceshot
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaeffronte effronte
niceshot
5577 925d
Reposted fromarwen arwen vialitka litka
niceshot
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka
niceshot
2230 fc05 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viawolalabym wolalabym
niceshot
2122 970f 500
ŻULCZYK MISTRZ
Reposted fromastair astair viawolalabym wolalabym
niceshot
9125 e85a
niceshot
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus vialitka litka
niceshot
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafriends friends

November 08 2017

niceshot
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazabka zabka
niceshot
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vialitka litka
niceshot

Home isn’t where you’re from, it’s where you find light when all grows dark.

— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viastuckedinsoul stuckedinsoul
niceshot
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 vialitka litka

November 01 2017

niceshot
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viazabka zabka
6468 3352
Reposted fromkattrina kattrina vialitka litka
niceshot
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl