Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2016

niceshot
5632 c206 500
M. Musierowicz „Szósta klepka
niceshot
1018 412e 500
Reposted fromfungi fungi viastuckedinsoul stuckedinsoul
niceshot

August 02 2016

niceshot
niceshot
niceshot
0004 e12c
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viazabka zabka
niceshot
4514 3747
Reposted fromdeathwolfy deathwolfy viazabka zabka
1023 bacb 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viazabka zabka
niceshot
3540 433c 500
Johnny Depp & Matthew Perry
Reposted frombutterbeer butterbeer viazabka zabka
niceshot
Reposted fromelegy elegy viazabka zabka
niceshot

Żyjemy w społeczeństwie, w którym bardzo trudno rozmawiać o emocjach na poważnie. Wszystko ma być śmieszne. Ze wszystkiego należy robić sobie żarty, podchodzić do wszystkiego ironicznie. Mniej się rozmawia, trudniej się rozmawia. Coraz częściej jedyny sposób, w jaki mówimy o emocjach, to tzw. beka. Życie osobiste i moje, i moich rówieśników jest jakoś strasznie pogmatwane. Te relacje są dużo mniej trwałe niż za czasów naszych rodziców. 
— Pezet
Reposted fromlittlefool littlefool viazabka zabka
niceshot
Niech się pan nauczy brać serio to, co jest tego warte, a z reszty niech się pan śmieje.
— Hermann Hesse
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
niceshot
Mówiąc "szczęście" nie mam na myśli wielkiego banana na ryju, podskoków radości i pękania ze śmiechu. Mam na myśli coś na kształt spokoju. Takiego spokoju, kiedy nic nie musisz, kiedy po prostu robisz swoje.
— Włodek Markowicz
niceshot
niceshot
5236 9599 500
Reposted fromrol rol viapuremindx puremindx
niceshot
5179 f19d
Reposted fromdisheveled disheveled viapuremindx puremindx
niceshot
1028 ed1e 500
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viapuremindx puremindx
niceshot
1050 ca74 500
Reposted fromfungi fungi viapuszka puszka
niceshot
4908 2e53
Reposted fromlip lip viapuremindx puremindx
niceshot
0807 30bc 500
Reposted fromlumincescence lumincescence viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl