Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

niceshot
niceshot
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajethra jethra

October 11 2017

niceshot
6033 8f09
Reposted fromipo ipo viajogi jogi
niceshot
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialitka litka
niceshot
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialitka litka
6468 3352
Reposted fromkattrina kattrina vialitka litka
6938 4619 500
Reposted fromkattrina kattrina vialitka litka

September 20 2017

niceshot
1981 286b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialitka litka

September 14 2017

niceshot
6174 b9da 500
Reposted fromckisback ckisback viawolalabym wolalabym

September 03 2017

niceshot
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
2656 afde 500
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress

August 29 2017

niceshot
7333 3470
Reposted fromoll oll vialitka litka
niceshot
1225 918d 500
Reposted fromkyte kyte vialitka litka
niceshot
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viastuckedinsoul stuckedinsoul
niceshot
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viazabka zabka
niceshot
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
niceshot
5294 7992 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viawolalabym wolalabym
niceshot
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
niceshot
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viaroksann roksann
niceshot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl