Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

niceshot
1277 ca7b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
niceshot
1356 672c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialitka litka
niceshot
5730 3d7f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka
niceshot
1249 7c7f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottee lottee
niceshot
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viazabka zabka
niceshot
1791 e16c

June 15 2017

niceshot
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viainherownway inherownway
niceshot
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viainherownway inherownway
niceshot
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viazabka zabka
6472 4691
Reposted fromkniepuder kniepuder viawolalabym wolalabym
niceshot
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte viawolalabym wolalabym
niceshot
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viazabka zabka

June 14 2017

niceshot
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
niceshot
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromSTYLTE STYLTE viapimpmyheart pimpmyheart
niceshot
8416 a5c2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
niceshot
8899 6ee6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
niceshot
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromamelinowa amelinowa viapimpmyheart pimpmyheart
niceshot
Reposted fromtoft toft viapimpmyheart pimpmyheart
0681 8590
Reposted fromtosiaa tosiaa viapimpmyheart pimpmyheart
niceshot
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl